“Verbinding”

Is het thema voor de bijeenkomsten van deze post-coronatijd

Oorspronkelijke missie:

1995: Drie vrouwelijke oprichters die protesteren tegen het tot dan toe mannelijke bolwerk van netwerk- en serviceclubs. Hun doel is participatie van vrouwen in de samenleving bevorderen. Hera is gericht op uitwisselen van ervaring en kennis. Het gaat om informeel bijpraten en elkaar inzicht verschaffen in de wereld waarin ieder beroepshalve functioneert. Hera hanteert vrijwilligheid vanuit enthousiasme en betrokkenheid bij de ondersteuning van elkaars of externe activiteiten.

Hera Netwerk | Bezoek aan EKWC 2017

Bundeling van krachten

Huidige missie Hera:

Hera is een vrouwennetwerk voor vrouwen die in Tilburg en omgeving werken en (liefst ook) wonen. De Hera-vrouwen maken gebruik van elkaars Kracht, Kennis en Kwaliteiten. Kenmerkend voor deze vrouwen is dat ze in (eind-) verantwoordelijke posities werken, zowel in de non-profitsector als in de profitsector. Samen leren we over vernieuwingen in de stad en de directe omgeving, werken we aan kennisoverdracht en leren we nieuwe ondernemingen kennen.

Altijd zijn we op zoek naar dat wat relevant is voor de leden van het netwerk. Hera bestaat uit maximaal 35 leden en de vrouwen komen gemiddeld 10 keer per jaar bij elkaar. Nieuwe leden kunnen toetreden op voorspraak van zittende leden. Het netwerk staat een zo groot mogelijke diversiteit aan beroepsgroepen en branches voor, zodat de leden optimaal van elkaar kunnen leren.

Boodschap geschreven ter gelegenheid van het 25 jarige jubileum door oud-Hera Henriette de Kok:

Hera, een club van vrouwen die krachten bundelen, kennis delen en dit altijd doen in de ontmoeting.

In de afgelopen 25 jaar hebben wij laten zien dat een vrouwennetwerk het verschil kan maken, ertoe doet en dat het invloed heeft op het maatschappelijke leven. De vrouwenemancipatie is een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin vrouwen op elkaar moeten kunnen vertrouwen, waarin zij elkaar stimuleren en waarin zij deuren voor elkaar openhouden. De kwaliteiten worden vaak wel erkend, maar er actief gebruik van maken is nog altijd niet vanzelfsprekend. Een duwtje in de rug, kansen zien, elkaar informeren, het is een kleine moeite.

We zijn er dus ook nog niet. De discussie over het vrouwenquotum laat dat duidelijk zien. De vrouwen zijn er, maar nog onvoldoende in beeld. Bij Hera zijn actieve en ondernemende vrouwen aangesloten die voor andere vrouwen een rol kunnen spelen, We moeten ons hiervan steeds bewust blijven en ernaar handelen, daarom blijft Hera van groot belang, óók in de toekomst.

Hera als beschermster van vrouwen, maar dan in de actie!