Het netwerk is in 1995 opgericht als tegenhanger van de -toen nog exclusief uit mannen bestaande- netwerken en serviceclubs.

Hera is een vrouwennetwerk voor vrouwen die in Tilburg en omgeving werken en/of wonen. De Hera-vrouwen maken gebruik van elkaars Kracht, Kennis en Kwaliteiten. Kenmerkend voor deze vrouwen is dat ze in (eind-)verantwoordelijke posities werken, zowel in de non-profitsector als in de profitsector.

Hera bestaat uit maximaal 30 leden en de vrouwen komen gemiddeld 7 keer per jaar bij elkaar. Potentials kunnen toetreden op voorspraak van leden. Het netwerk staat een zo groot mogelijke diversiteit aan beroepsgroepen en branches voor, zodat de leden optimaal van elkaar kunnen leren.

Hera Netwerk | Bezoek aan EKWC 2017