Paula Willemse - Hera Netwerk

Fiona Zachariasse

Over Fiona

Ik geloof steevast in de toegevoegde waarde voor iedereen van kennis van, en toegankelijkheid tot, natuur, wetenschap en cultuur. Alle drie een verrijking van en voor het leven. Daar zet ik mij al mijn hele carrière voor in, thans als Directeur-Bestuurder van Natuurmuseum Brabant en ook middels diverse nevenfuncties.

Na mijn masters-studie en promotieonderzoek aan de Universiteit van Cambridge ben ik de wereld van musea ingedoken waar het bijbrengen aan het publiek van mijn enthousiasme voor natuur, wetenschap en cultuur vrije spel kon krijgen. Dat enthousiasme blijft onverminderd en ik krijg nog steeds veel voldoening uit het zien van het effect op onze bezoekers van onze activiteiten als wetenschapsmuseum.

Wij presenteren soms complexe of confronterende materie (klimaatverandering, biodiversiteitsverlies) maar altijd op een toegankelijke manier en vanuit een positieve benadering
met handelingsperspectief. We staan als samenleving de komende decennia voor grote uitdagingen: een geïnformeerde en geëngageerde maatschappij is een randvoorwaarde voor het succesvol tackelen ervan. Daar draag ik graag aan bij, voor huidige en toekomstige generaties en voor de natuur.

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Stg. Nederlandse Natuurhistorische Collecties, Rotterdam
 • Voorzitter RvT CiST, Tilburg
 • Vicevoorzitter RvT Plein013, Tilburg
 • Penningmeester Vereniging van Wetenschapsmusea en Science centers, Amsterdam
 • Lid Rvt De Cultuurkantine, Breda
 • Lid Adviescommissie Natuur Cultuurfonds, Amsterdam
 • Lid Adviescommissie Hidden Biodiversity, Leiden
 • Lid Stuurgroep Triceratops on Tour, Leiden
 • Adviseur Cultuurraad, Cultuur Eindhoven, Eindhoven
 • Lid Algemeen Bestuur Brabants Landschap, Haren
 • Lid Strategisch Partneroverleg Van Gogh Nationaal Park, ‘s-Hertogenbosch

Overige leden