Lian Smis - Hera Netwerk

Lian Smits

  • Sterk Huis: bij ernstige veiligheids- en ontwikkelingsdreiging voor kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen
  • Bestuurder

Over Lian

Lian Smits is bestuurder van Sterk Huis (voorheen Kompaan en De Bocht). Sterk Huis biedt jaarlijks zo’n 2300 kinderen, jongeren, vrouwen en mannen hulp en opvang bij complexe veiligheids- en ontwikkelingsvragen. Sterk Huis gunt iedereen een veilig en zelfstandig leven en vertaalt dit in haar werk als landelijk specialist in (trauma)behandeling bij veiligheidsproblemen en ontwikkelingsproblemen zoals als huiselijk geweld, kindermishandeling, stagnerende ontwikkeling in de vroege kinderleeftijd, loverboy- en eerproblematiek en opvang van alleenstaande vluchtelingen.

Lian Smits is toezichthouder bij Prinsheerlijk, Surplus en De Marq.
Lian Smits is van oorsprong kinder- en jeugdpsycholoog en heeft daarnaast een Master Management en Organisatie.

Overige leden